Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
надання фінансових послуг
органи управління
контактна інформація
презентація спілки
Звітність та аудит за 2020 рік
Звітність та аудит за 2019 рік
Звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
агрокредитування
Оголошення
новини та акції
 


Голова правління: Харченко Світлана Іванівна
Гол.бухгалтер: Губар Олена Олегівна

Cклад правління КС "Гетьман" з 10 квітня 2020року:

Харченко Світлана Іванівна-голова правління                                                Губар Олена Олегівна-головний бухгалтер                                               Лобко Світлана Миколаївна-член правління                                                Рудиченко Наталія Михайлівна-член правління

Склад правління КС "Гетьман" з 11 травня 2011 року:

Харченко Світлана Іванівна-голова правління
Губар Олена Олегівна-головний бухгалтер
Лобко Світлана Миколаївна-член правління
Рудиченко Наталія Михайлівна-член правління
Яровенко Лариса Миколаївна -член правління

Кредитний комітет КС "Гетьман" з 22 жовтня 2009 року:

Рудиченко Наталія Михайлівна-голова кредитного комітету

Харченко Світлана Іванівна-заступник голови кредитного комітету

Лобко Світлана Миколаївна-член кредитного комітету

Контактні телефони: 
голова правління: 0997526397
гол.бухгалтер.моб.тел.: 067 4617653.

В штаті працює 7 чоловік: 

Харченко Світлана Іванівна-голова правління;

Губар Олена Олегівна - головний бухгалтер;

Лобко Світлана Миколаївна-нач.кредитного відділу;

Рудиченко Наталія Михайлівна- інспектор кредитний;

Яровенко Лариса Миколаївна- касир;

Латиш Олександр Миколайович-водій;

Погребняк Оксана Анатоліївна-головний ревізор .

Спостережна рада з 10 квітня 2020 року                                                Конах Сергій Миколайович  - голова спостережної ради                                   Харченко Володимир Миколайович - заступник                                       Тишкевич Світлана Миколаївна  - секретар                                                 Каліш Григорій Степанович - член                                                                   Кузьменко Ганна Володимирівна - член          

Спостережна рада з 20 березня 2015 року:

Конах Сергій Миколайович –голова спостережної ради;
Харченко Володимир Миколайович- заступник;
Каліш Григорій Степанович- секретар;
Тишкевич Світлана Миколаївна - член;
Кузьменко Ганна Володимирівна-член

Ревізійна комісія з 20 березня 2015 року:

Міхно Наталія Віталіївна -голова ревізійної комісії;
Труш Раїса Миколаївна-секретар  ревізійної комісії;
Черкаська Лариса Іванівна- заступник голови  ревізійної комісії.

Ревізійна комісія  з 04 квітня 2018 року:

Ляшенко Тетяна Михайлівна - голова ревізійної комісії;                                     Труш Раїса Миколаївна- секретар ревізійної комісії;                                           Черкаська Лариса Іванівна - заступник  голови ревізійної комісії;

Ревізійна комісія з 20 травня 2021 року:

Ляшенко Тетяна Михайлівна - голова ревізійної комісії;                                     Чернишова Антоніна Валеріївна - секретар ревізійної комісії;                            Черкаська Лариса Іванівна - заступник голови ревізійної комісії.                                                        

Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою.

Кредитний комітет
Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.

Ревізійна комісія
Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України