Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
надання фінансових послуг
органи управління
контактна інформація
презентація спілки
Звітність та аудит за 2021 рік
Звітність та аудит за 2020 рік
Звітність та аудит за 2019 рік
Звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
агрокредитування
Оголошення
новини та акції
 

Символічна назва «Гетьман» - начальник козацького війська і верховний правитель, якому завжди притаманно перемагати. Саме слово і поняття, яке вкладено в нього, асоціюється з честю, благородством, з вічними ідеалами правди і справедливості.

Стара і прекрасна істина – як корабель назвеш, так він і попливе.

Однією з кращих кредитних спілок  в Україні у 19 сторіччі була Сокиринська спілка Прилуцького повіту Полтавської губернії. Цей історичний факт зобов’язує високо тримати планку і нащадкам-землякам у такій добрій корисній справі. 

Районна кредитна спілка вже 18 років працює на ринку фінансових послуг Прилуччини.

На 01 травня 2021 року налічує 3533 члени.

Ознака  членства в КС «Гетьман»:

Членами  районної кредитної спілки “Гетьман”можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які об'єднані ознакою членства в кредитнійспілці- постійно проживають на територіі Прилуцького району та міста Прилук Чернігівської області.

Згідно частини другої статті 10 Закону України "Про кредитні спілки" не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість  за корисливі злочини.


КС "Гетьман" надає наступні види  фінансових послуг:

1)залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Порядок та умови надання  зазначених  фінансових послуг містяться  у Положенні про фінансові послуги районної кредитної спілки "Гетьман" та примірних договорах про надання фінансових послуг, які знаходяться на цьому вебсайті  у розділі "Надання фінансових послуг"

При наданні фінансових послуг кредитна спілка керується вимогами підпункту 165.1.29 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, згідно яких до загального місячного (річного ) оподаткованого доходу члена кредитної спілки - платника податку  не включаються, зокрема, основна сума внеску ( вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, яка повертається члену кредитної спілки, а також основна сума кредиту, що отримується членом кредитної спілки (протягом строку дії договору).

Відповідно до підпункту 170.4.1. пункту 170.4 статті 170 Податкового кодексу України кредитна спілка є податковим агентом члена кредитної спілки- платника  податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів за користування внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, і сплачує ( перераховує) до бюджету у строки. визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду, загальну суму податку, нарахованого  за ставкою 18%, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми вкладів ( депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці.Також, таких доходів у вигляді процентів стягується віййськовий збір у розмірі 1,5% відповідно до пункту 16 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України.

З інформацією про вартість, ціну/тарифи, розмір плати( проценти) щодо  фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги можна ознайомитися на цьому вебсайті у розділі "Надання фінансових послуг" підрозділах "Умови надання кредитів" та "Умови  залучення депозитів"

Надання споживчих кредитів здійснюється  кредитною спілкою з дотриманням вимог Закону України "Про споживче кредитування".

Загальна вартість споживчого кредиту  включає загальний розмір кредиту, тобто  суму коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором  про споживчий кредит та проценти  за користування кредитом.

Сума процентів за користування  кредитом  розраховується  з використанням процентної ставки,затвердженої  рішенням спостережної ради кредитної спілки для певного виду споживчого кредиту, яке розміщено у підрозділі "Умови надання кредитів" розділу "Надання фінансових послуг".

Кредитна  спілка не користується послугами кредитних посередників.Комісії та інші обо'вязкові платежі за супровідні послуги, пов'язані з наданням, обслуговуванням і поверненням споживчого кредиту  відсутні.

До загальних витрат  за споживчим кредитом не включаються:

  • платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі невиконання його обов'язків, передбачених договором споживчого кредиту;

  • платежі з оплати товарів ( робіт, послуг), які Позичальник  зобов'язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок  власних коштів чи за рахунок кредиту.
Безстрокова ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме  на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення.

Розпорядження Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг  №162 від 26.01.2017 року.

Безстрокова ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Розпорядження Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг       № 474  від 02.03.2017року.

  Код ЄДРПОУ : 26091595

Код  території КОАТУУ: 7410700000

Місцезнаходження:17500, Чернігівська область, м.Прилуки, вул.Соборна, буд.46

Адреса кредитної спілки, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 17500, Чернігівська область, м.Прилуки, вул.Соборна, буд.46, або шляхом надсилання на електронну адресу :getmanks(at)ukr.net

Державна реєстрація районної кредитної спілки "Гетьман":

Зареєстровано Прилуцькою районною державною адміністрацією Чернігівської області 06.11.2001р., номер запису 10541200000000187

Інформація про включення до державного реєстру фінустанов:

Свідоцтво про реєстрацію фінустанови:КС № А0000257, реєстраційний номер 14100142, видане 02.06.2021р.

Орган, що здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки:

Національний банк України: вул.Інститутська, буд.9, м.Київ-8, 01601

                 ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

  Інформація розміщується на виконання Розділу ІІ Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 05.10.2021 №100

1.Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ:http://kis.bank.gov.ua/

 2.Повідомлення з рекомендацією негайного інформування споживачем фінустанови про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системах дистанційного облсуговування фінустанови:

Кредитна спілка не використовує системи дистанційного обслуговування КС.

3.Про порядок і процедуру захисту персональних даних споживачів:

Витяг із Порядку обробки персональних даних:http://getman.naksu.org/index.php?id=39

4.Відомості про можливість та умови дострокового розірвання  договору про надання  споживчого кредиту, також спосіб  такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.

В будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів;

Якщо Позичальник скористався правом  повернення кредиту шляхом збільшення періодичних платежів, здійснити відповідне коригування зобов'язань Позичальника у бік їх зменшення та на вимогу Позичальника надати йому новий Графік платежів;

Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує Кредитодавцю проценти за користування кредитом за період фактичного користування;

У разі затримання Позичальником сплати частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше  на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла- щонайменше на три календарних  місяці Кредитодавець має право  вимагати повернення  споживчого кредиту, строк оплати якого ще не настав, в повному обсязі;

Кредитодавець зобов'язаний у письмовій формі повідомити Позичальника про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення  порушення, та строку, протягом якого вони   мають бути здійснені;

Якщо Кредитодавець відповідно до умов договору про споживчий кредит вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються Позичальником протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від Кредитодавця повідомлення про таку вимогу.Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов договору про споживчий кредит, вимога Кредитодавця втрачає  чинність.

 5.Порядок розгляду кредитною спілкою звернень (скарг)споживачів щодо послуги споживчого кредиту :

Розміщений за посиланням:getman.naksu.org/index.php

 6.Перелік різновидів споживчих кредитів(залежно від обраних фінустановою критеріїв у розрізі цільових груп споживачів, рівня оцінки ризиковості та інших критеріїв), що надаються  КС споживачу:

  • кредити на ведення  особистих селянських господарств;
  • кредити на придбання,будівництво, ремонт, та реконструкцію нерухомого майна;
  • споживчі кредити на прибдання автотранспорту;
  • споживчі кредити на придбання аудіо-,відео-, побутової техніки та комп'ютерів;
  • споживчі кредити на інші потреби                                                                                7.Умови надання послуги (у форматі pdf):              http://getman.naksu.org/index.php?id=40                                   
  •                             8.Істотні характеристики надання споживчого кредиту ( у форматі pdf) :  http://getman.naksu.org/index.php?id=51
  •                        9.Попередження про можливі наслідки (у форматі pdf): getman.naksu.org/uploads/media/POPEREDZHENNJA.pdf

10.Гіперпосилання на вебсторінку КС "Гетьман", де розміщено умови Договорів про споживчий кредит та Положення про фінансові послуги, яке є внутрішніми правилами надання фінансових послуг кредитною спілкою: getman.naksu.org/index.php

 

 


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України